Jesteś tutaj: Strona główna » Granty PPGR-Uzupełnienie dokumentacji!!!

Granty PPGR-Uzupełnienie dokumentacji!!!

23 listopada 2021

W związku z koniecznością udokumentowania okresu pracy w PGR wskazaną po weryfikacji złożonego przez Gminę Trzebielino wniosku prosimy rodziców i opiekunów a także osoby, które we własnym imieniu  złożyli oświadczenia o laptopy o przedłożenie w miarę możliwości dokumentów (np. świadectwa pracy, umowy o pracę, różnego rodzaju zaświadczenia z PGR, angaże, legitymacja ubezpieczeniowa, stary książeczkowy dowód osobisty z pieczątką zatrudnienia w PGR, zgłoszenie do ubezpieczenia, akt notarialny zakupu mieszkania od PGR, informacja o przyznanych nagrodach, odznaczeniach i inne) potwierdzających , że członkowie rodziny w linii prostej byli pracownikami PGR. 

W przypadku dostarczenia do Urzędu Gminy kopii dokumentów należy potwierdzić ich autentyczność z oryginałem – na kopii obowiązkowa należy zawrzeć klauzulę „ZA ZGODNOŚĆ Z OKAZANYM DOKUMENTEM”, klauzula ta powinna być zaopatrzona czytelnie imieniem i nazwiskiem, datą, miejscowością potwierdzenia dokumentu i podpisem.

 

Aby potwierdzić te informacje osoby, które nie dołączyły dokumentów potwierdzających zatrudnienie przodka w PPGR proszone są o niezwłoczne dostarczenie w/w dokumentów do Urzędu Gminy w Trzebielinie w terminie do 03 grudnia 2021 r.

Do pobrania:

zobacz archiwum

Zdjęcia

  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1

do góry