Jesteś tutaj: Strona główna » Dla mieszkańców » Gospodarka odpadami » Informacje o opłatach

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać bez wezwania, w wysokości określonej w złożonej deklaracji:

  • przekazując opłatę sołtysowi właściwego sołectwa,
  • dokonując wpłaty w kasie Urzędu Gminy w Trzebielinie (pokój nr 13), w banku lub poczcie (B.S. Bytów o/Kołczygłowy 11 9321 0001 0031 5393 2000 0030, w tytule przelewu podać imię i nazwisko oraz adres nieruchomości).

Opłatę należy uiszczać miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca.

Przypominamy, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć NOWĄ deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

zobacz archiwum

Zdjęcia

  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1

do góry