Jesteś tutaj: Strona główna » Dla mieszkańców » Gospodarka odpadami
21.10.2020
Harmonogram zbiórki odpadów sprzętu elektronicznego

Harmonogram zbiórki odpadów sprzętu elektronicznego RTV i AGD z terenu Gminy Trzebielino.…

2.06.2020
Harmonogram wywozu odpadów w II półroczu 2020 r.

Harmonogram wywozu odpadów w II półroczu 2020 r.

12.05.2020
Wniosek o azbest-aktualizacja

Do pobrania wniosek o azbest-aktualizacja…

21.04.2020
PSZOK- Informacja

URZĄD GMINY W TRZEBIELINIE INFORMUJE, ŻE OD DNIA 25 KWIETNIA 2020 ROKU ZOSTANIE PRZYWRÓCONE FUNKCJONOWANIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW …

3.04.2020
PSZOK nieczynny do odwołania!

Informujemy iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie NIECZYNNY do odwołania.…

Uchwała Nr 166/XXII/2020 z dnia 3.12.2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Uchwała Nr 165/XXII/2020 z dnia 3.12.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za worek i pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

Uchwała Nr 158/XXI/2020 z dnia 10.11.2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Uchwała Nr 157/XXI/2020 z dnia 10.11.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

Uchwała Nr 74/IX/2019 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Uchwała Nr 73/IX/2019 z dnia 26.06.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

Uchwała Nr 62/VIII/2019 z dnia 29.05.2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Uchwała Nr 61/VIII/2019 z dnia 29.05.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

Uchwała Nr 60/VIII/2019 z dnia 29.05.2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzebielino,

Uchwała Nr 48/V/2019 z dnia 27.02.2019 r. zmieniająca uchwałę nr 129/XXII/2012 w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości,

Uchwała Nr 41/IV/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

Uchwała Nr 40/IV/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

Uchwała Nr 280/XLIII/2018 z dnia 12.07.2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Uchwała Nr 279/XLIII/2018 z dnia 12.07.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 129/XXII/2012 w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości,

Zarządzenie nr 113/2017 z dnia 16.11.2017 r. zmieniające zarządzenie nr 52/2013 w sprawie: utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Trzebielino oraz ustalenia regulaminu jego funkcjonowania, REGULAMIN,

Uchwała Nr 221/XXXIII/2017 z dnia 23.08.2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 129/XXII/2012 w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, DEKLARACJA,

Uchwała Nr 160/XXIV/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie: uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Trzebielino 2009-2032, PROGRAM,

Uchwała Nr 109/XVII/2016 z dnia 02.03.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr 129/XXII/2012 w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości,

Uchwała Nr 99/XVI/2016 z dnia 27.01.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr 41/X/2015 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Trzebielino oraz ustalenia regulaminu jego funkcjonowania, REGULAMIN,

Uchwała Nr 41/X/2015 z dnia 17.06.2015 r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

Uchwała Nr 42/X/2015 z dnia 17.06.2015 r. zmieniająca uchwałę nr 129/XXII/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości,

Uchwała Nr 43/X/2015 z dnia 17.06.2015 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę,

Uchwała Nr 58/XII/2015 z dnia 02.09.2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 43/X/2015 w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

Uchwała Nr 47/X/2015 z dnia 17.06.2015 r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzebielino,

Uchwała Nr 59/XII/2015 z dnia 02.09.2015 r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzebielino.
9.07.2018
Informacja

Urząd Gminy w Trzebielinie informuje mieszkańców, iż zużyty sprzęt elektryczny i elektromagnetyczny można przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w dniu otwarcia punktu tj. w każdą sobotę od …

18.05.2017
Informacje

Informujemy, że prowadzony przez Gminę Trzebielino Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest w każdą sobotę w godzinach 12:00 – 15:00.

Do pobrania:

Regulamin PSZOK

6.07.2015
Analiza

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzebielino:

6.07.2015
Rejestr

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebielino.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ 12.03.2020

6.07.2015
Ewidencja zezwoleń

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także

zobacz archiwum

Zdjęcia

  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1

do góry