Jesteś tutaj: Strona główna » Dla mieszkańców » Gospodarka odpadami
19.12.2022
Harmonogram wywozu odpadów na I półrocze 2023 r.

Harmonogram wywozu odpadów w I półroczu 2022 r. dla terenu całej Gminy Trzebielino.

Do pobrania:

16.03.2022
Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Trzebielino.…

27.12.2021
Harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2022 r.

Harmonogram wywozu odpadów w II półroczu 2022 r. dla terenu całej Gminy Trzebielino.

Do pobrania:

23.11.2021
Harmonogram zbiórki odpadów sprzętu elektronicznego RTV i AGD

Harmonogram zbiórki odpadów sprzętu elektronicznego RTV i AGD z terenu gminy Trzebielino.…

22.06.2021
Harmonogram wywozu odpadów w II półroczu 2021 r.

Harmonogram wywozu odpadów w II półroczu 2021 r.…

23.04.2021
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy w Trzebielinie oraz Elwoz ECO Sp. z o. o. przedstawiają harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych…

Uchwała Nr 236/XXXII/2021 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Uchwała Nr 235/XXXII/2021 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za worek i pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Uchwała nr 243/XXXIII/2021 z dnia 24.11.2021 r. zmieniająca uchwałę nr 235/XXXII/2021 Rady Gminy Trzebielino z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za worek i pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Uchwała Nr 60/VIII/2019 z dnia 29.05.2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzebielino Uchwała Nr 280/XLIII/2018 z dnia 12.07.2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała Nr 160/XXIV/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie: uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Trzebielino 2009-2032, PROGRAM

Zarzadzenie 113/2017 zmieniające zarządzenie nr 52/2013 w sprawie: utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Trzebielino oraz ustalenia regulaminu jego funkcjonowania.

Do pobrania:    
Harmonogram wywozu odpadów w I półroczu 2023 roku dla terenu całej Gminy Trzebielino:  
9.07.2018
Informacja

Urząd Gminy w Trzebielinie informuje mieszkańców, iż zużyty sprzęt elektryczny i elektromagnetyczny można przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w dniu otwarcia punktu tj. w każdą sobotę od …

18.05.2017
Informacje

Informujemy, że prowadzony przez Gminę Trzebielino Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest w każdą sobotę w godzinach 12:00 – 15:00.

Do pobrania:

Regulamin PSZOK

6.07.2015
Analiza

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzebielino:

6.07.2015
Rejestr

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebielino.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ 12.03.2020

6.07.2015
Ewidencja zezwoleń

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także

zobacz archiwum

Zdjęcia

  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1

do góry