Jesteś tutaj: Strona główna » Dla mieszkańców » Gospodarka odpadami
21.10.2020
Harmonogram zbiórki odpadów sprzętu elektronicznego

Harmonogram zbiórki odpadów sprzętu elektronicznego RTV i AGD z terenu Gminy Trzebielino.…

2.06.2020
Harmonogram wywozu odpadów w II półroczu 2020 r.

Harmonogram wywozu odpadów w II półroczu 2020 r.

12.05.2020
Wniosek o azbest-aktualizacja

Do pobrania wniosek o azbest-aktualizacja…

21.04.2020
PSZOK- Informacja

URZĄD GMINY W TRZEBIELINIE INFORMUJE, ŻE OD DNIA 25 KWIETNIA 2020 ROKU ZOSTANIE PRZYWRÓCONE FUNKCJONOWANIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW …

3.04.2020
PSZOK nieczynny do odwołania!

Informujemy iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie NIECZYNNY do odwołania.…

Uchwała Nr 184/XXV/2021 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Uchwała Nr 183/XXV/2021 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za worek i pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

Uchwała Nr 166/XXII/2020 z dnia 03.12.2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Uchwała Nr 165/XXII/2020 z dnia 03.12.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za worek i pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

Uchwała Nr 60/VIII/2019 z dnia 29.05.2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzebielino,

Uchwała Nr 280/XLIII/2018 z dnia 12.07.2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Uchwała Nr 160/XXIV/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie: uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Trzebielino 2009-2032, PROGRAM,

 

9.07.2018
Informacja

Urząd Gminy w Trzebielinie informuje mieszkańców, iż zużyty sprzęt elektryczny i elektromagnetyczny można przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w dniu otwarcia punktu tj. w każdą sobotę od …

18.05.2017
Informacje

Informujemy, że prowadzony przez Gminę Trzebielino Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest w każdą sobotę w godzinach 12:00 – 15:00.

Do pobrania:

Regulamin PSZOK

6.07.2015
Analiza

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzebielino:

6.07.2015
Rejestr

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebielino.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ 12.03.2020

6.07.2015
Ewidencja zezwoleń

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także

zobacz archiwum

Zdjęcia

  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1

do góry