Jesteś tutaj: Strona główna AktualnościUmowa na przebudowę placów zabaw podpisana!

Umowa na przebudowę placów zabaw podpisana!

W dniu  24.05.2023r. podpisana została umowa na realizacje zadania pn. „Przebudowa i doposażenie trzech placów zabaw na terenie Gminy Trzebielino”. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych. Wartość zadania wynosi 124 899,12 zł brutto.

Wykonawcą inwestycji wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego został Józef Kozłowski Tychowo 16, 76-100 Sławno,. Termin realizacji wynosi do 3 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.

Inwestycja zakłada  wykonanie przebudowy i doposażenia istniejących placów zabaw w miejscowościach Dolno, Zielin oraz Cetyń w nowe urządzenia zabawowe m.in.: huśtawka wagowa, karuzela słupowa, huśtawka wahadłowa oraz urządzenie wielozabawowe.