Jesteś tutaj: Strona główna AktualnościHarmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Starostwo Powiatowe w Bytowie przedstawia wykaz dyżurów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie bytowskim w 2024 roku.

Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 945)  ,,Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość”.

Na dzień dzisiejszy osoby nie spełniające ww. przesłanek mogą skorzystać z pomocy prawnej tylko podczas osobistej wizyty w punkcie.