Jesteś tutaj: Strona główna » 2006-2010
Nazwa zadania, podmiot realizujący i okres
Wartość projektu i źródła finansowania


„Historyczna gmina Trzebielino, moja mała ojczyzna wczoraj i dziś”- wyposażenie świetlicy wiejskiej
w Poborowie
Gmina Trzebielino
2010-2011

21.299,58 zł
PROW 2007-2013 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Działanie 413


Projekt „Aktywni, Atrakcyjni, Potrzebni” III edycja

GOPS w Trzebielinie
2010
221.603,65 zł
PO Kapitał Ludzki, budżet gminy

Remont drogi rolniczego użytkowania:
Cetyń-Kolonia

Gmina Trzebielino
2010
198.835,00 zł
Budżet gminy, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego


Modernizacja biblioteki i świetlicy wiejskiej
w Suchorzu

Biblioteka Gminna w Trzebielinie
2009-2012

498.157,93 zł
Dotacja celowa z budżetu gminy, PROW 2007-2013 Odnowa i Rozwój Wsi

„Pielęgnujemy tradycje, łączymy pokolenia-spotkania integracyjne w Bibliotece Gminnej
w Trzebielinie”
Biblioteka Gminna w Trzebielinie
2009-2011
20.450,11 zł
Dotacja z budżetu gminy, PROW 2007-2013 Oś 4 Leader (Działanie 413)

Przebudowa i remont wolnego pomieszczenia w świetlicy wiejskiej
w Miszewie poprzez dostosowanie obiektu pod potrzeby lokalnej społeczności wiejskiej

Biblioteka Gminna w Trzebielinie
2009-2011
64.647,31 zł
Dotacja celowa z budżetu gminy, PROW 2007-2013 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Działanie 413

Budowa świetlicy wiejskiej
w Objezierzu

Gmina Trzebielino
2009-2011
409.754,00 zł
Dotacja celowa z budżetu gminy, PROW 2007-2013 Odnowa i Rozwój Wsi

Budowa sieci wodociągowej w Zielinie

(do oczyszczalni)
Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie
2009-2010
134.399,00 zł
Dotacja inwestycyjna z budżetu gminy

Budowa sieci wodociągowej Myślimierz-Miszewo
I etap

Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie
2009-2010

1.002.222,55 zł

Dotacja inwestycyjna z budżetu gminy,
PROW 2007-2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,
Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Projekt „Aktywni, Atrakcyjni, Potrzebni”
II edycja
GOPS w Trzebielinie
2009
200.268,81 zł
PO Kapitał Ludzki, budżet gminy

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Trzebielinie
(obok urzędu, w porozumieniu z ZDP w Bytowie)
Gmina Trzebielino, ZDP w Bytowie
2009
49.649,00 zł
Budżet gminy, ZDP w Bytowie

Wykonanie stacji uzdatniania wody w Starkowie
Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie
2009
30.00,00 zł
Dotacja inwestycyjna z budżetu gminy

Budowa drogi w Trzebielinie (MDM)
Gmina Trzebielino
2009
387.162,00 zł
Budżet gminy

Budowa drogi w Zielinie
(obok kościoła)
Gmina Trzebielino
2009
797.508,00 zł
Budżet gminy

Budowa drogi w Suchorzu (rencistówka)
Gmina Trzebielino
2008-2009
302.970,95 zł
Budżet gminy

Projekt „Aktywni, Atrakcyjni, Potrzebni”
I edycja
GOPS w Trzebielinie
2008
117.178,60 zł
PO Kapitał Ludzki, budżet gminy

Remont sali wiejskiej w Zielinie

Gmina Trzebielino
2007-2008
34.377,00 zł
Budżet gminy

Modernizacja drogi do Ośrodka Zdrowia w Trzebielinie
Gmina Trzebielino
2008
525.719,00 zł
Budżet gminy

Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej w Suchorzu
Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie
2008
130.000,00 zł
Dotacja inwestycyjna z budżetu gminy

Remont drogi i mostu w kierunku Dolna
Gmina Trzebielino, ZDP w Bytowie
2008
52.036,00 zł
Budżet gminy, ZDP w Bytowie

Remont świetlicy wiejskiej w Poborowie
Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie
2008
39.660,00 zł
Dotacja inwestycyjna z budżetu gminy

Budowa ścieżki rowerowej „Morenowe Wzgórza”
Gmina Trzebielino, Gmina Miastko
2008
28.623,00 zł
Budżety gmin, dofinansowanie z WFOŚ, Urzędu Marszałkowskiego, Nadleśnictw Dretyń i Trzebielino

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Cetyniu
Gmina Trzebielino, ZDP w Bytowie
2007-2008
68.209,00 zł
Budżet gminy, ZDP w Bytowie

Dokończenie budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Trzebielinie (sala)
Gmina Trzebielino
2007
19.459,56 zł
Budżet gminy

Remont Urzędu Gminy
I, II etap
Gmina Trzebielino
2007-2008
114.557,14 zł
Budżet gminy
zobacz archiwum

Zdjęcia

  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1
  • Image 1

do góry